החריגים בחוק לצמצום השימוש במזומן / עו"ד אסתי וייסלר

שיתוף ב email
שיתוף ב print

פוסט שישי החוק לצמצום השימוש במזומן

חלק רביעי מה החוק שינה בשימוש בהמחאות – צ'קים?/ עו"ד אסתי וייסלר

חלק שלישי מאיפה ואיך בדיוק 'נחת' עלינו החוק לצמצום השימוש במזומן? / עו"ד אסתי וייסלר

חלק שני בהבנת החוק לצמצום השימוש במזומן / עו"ד אסתי וייסלר

הסדרה שתעשה לך סדר: הכל על החוק לצמצום השימוש במזומן / עו"ד אסתי וייסלר

בפוסט הקודם ראינו שכשני הצדדים לעסקה הינם אנשים שאינם עוסקים התקרה היא 50,000 זא שאם פלוני רוצה לתת לאלמוני מתנה בשווי 55000 ₪ (הלוואי עלינו….) הוא לא יוכל לתת לו במזומן יותר מ 5,500 ₪. למה?

התקרה בין אנשים שאינם עוסקים היא 50,000 ₪. כשסכום העסקה גבוה מסכום התקרה יש הגבלה של 10% או 11,000 ₪ לפי הנמוך מבניהם. במקרה שלנו 10% הינה 5500 ₪ סכום הנמוך מ 11,000 שח ולכן זה הסכום המותר.

לכלל זה יש חריג כאשר מדובר בבני משפחה:

ההגבלות שנקבעו לשימוש במזומן לא יחולו על עסקאות של תשלום במזומן בין קרובי משפחה. בני משפחה לצורך הענין הם:

 • בן זוג
 • הורה
 • הורה של הורה
 • בן
 • בת
 • אח
 • אחות
 • בני זוגם של הרשומים לעיל

חשוב!

חריג בני משפחה לא חל על מקרה של תשלום שכר עבודה.

חובות על רוכש זכויות במקרקעין

רכישת זכות במקרקעין מחייבת את הרוכש למלא הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין. חוק צמצום השימוש במזומן קובע כי במסגרת ההצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין לכלול בהצהרה  פירוט לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנה התמורה. הפירוט מהווה תנאי לרישום הזכויות ומי שלא יפרט לא יוכל לרשום את הנכס על שמו.

הגבלות בענין בהמחאות

החוק מגביל גם שימוש בהמחאות ומעכשיו יש הגבלה על שימוש בהמחאות פתוחות לא רשום בהם של מקבל התשלום. גם כאן יש הבחנה הקשורה בזהות הצדדים לעסקה.

למשל:

 • עוסק לא ייתן ולא יקבל, במסגרת עסקו, תשלום בהמחאה עבור עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה, מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בהמחאה. מדובר בכל סכום של עסקה.
 • אדם שאינו עוסק לא יקבל ולא ייתן תשלום בהמחאה העולה על 5,000 ש"ח, בעבור עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה, בלי ששמו נקוב בהמחאה כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 • לא יסב אדם המחאה ולא יקבל נסב המחאה מוסבת, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בהמחאה.

 

על מי חל החוק?

החוק חל על אזרחי ישראל בין שמדובר בעוסק ובין שמדובר באדם פרטי. בשלוש השנים הראשונות לתחולת החוק הוא לא יחול על תושבי השטחים שאינם אזרחי ישראל ועל אזרח ישראל המבצע עסקה עם תושב השטחים.

 

מהן הסנקציות?

החוק משנה את ההתנהלות בחיי היומיום ומי שיתנהל שלא בהתאם לחוק חשוף לסיכומים ולסנקציות משמעויות ביותר.  החוק מעניק לרשות המיסים סמכויות פיקוח ואכיפה.  בנוסף, החוק קובע חובה על עוסקים לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול. בנוסף לכך, מי שמפר את הוראות החוק חשוף לעיצום כספי אם הוא עוסק ולקנס אם אינו עוסק . המפר אף חשוף לסנקציה מהדין הפלילי.

יש לכן שאלות?

מוזמנות לכתוב לי

 האמור אינו בא במקום יעוץ משפטי והשימו בו הינו על אחריות המשתמש בלבד

שלחי פוסט זה לחברה

שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דוא"ל
שיתוף ב print
הדפסה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.