כל התוכן המעניין לאישה החרדית

יום רביעי

|

י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

|

21/02/2024

כל התוכן המעניין לאישה החרדית

לאישה החרדית

|

י״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד

|

|

21/02/2024

|

יום רביעי

חוץ מלהתלונן תאמינו שאנחנו גם מקבלים משהו…חיסכון 50 ש"ח לילד מה שצריך לדעת

ראשית חשוב לדעת הזכאות היא רטרואקטיבית לתקופה שבין מאי 2015 לסוף דצמבר 2016, למי שקיבלו קצבת ילדים בתקופה זו. כך לילדים שנולדו ב- 01.01.2001 (שימלאו להם 16 בינואר 2017), הופקדו תשלומים רטרואקטיביים בסך 1,000 ש"ח עבור 20 החודשים ממאי 2015 עד דצמבר 2016 (כולל), והפקדות חודשיות למשך שנתיים נוספות, עד הגיעם לגיל 18.

להורים יש מספר אפשרויות בחירה שעשויות להשפיע על הפקת רווח מן החיסכון:

 1. חיסכון בקופת גמל -מתוך רשימה שקבע משרד האוצר- ובחירת מסלול החיסכון הספציפי בקופה – סיכון מועט, בינוני או מוגבר- וכן מסלול הלכתי.
 2. חיסכון בבנק – מתוך רשימה שקבע משרד האוצר-, הכולל קביעה של סוג החיסכון -בריבית קבועה, צמודה או משתנה- ושל האפשרות לקבוע תחנות יציאה.
 • להחלטה עשויה להיות משמעות כלכלית גדולה ולכן מומלץ לקרוא בעיון חומר בנושא.
 מי זכאי לתכנית?
 • כל ילד עד גיל 18 הזכאי לקצבת ילדים.
 • צעירים שקיבלו קצבת ילדים והגיעו לגיל 18 בתקופה שבין 01.05.2015 ל- 31.12.2016.
 דוגמאות להפקדות בתכנית
 • הטבלה הבאה מציגה דוגמאות לסכומים שיופקדו בתכנית אבל לא מתייחסת לרווחים עתידיים. הסכומים מחושבים על-פי סכומי ההפקדות (50 ש"ח) ומענקי המשיכה (500 ש"ח) הנכונים לינואר 2017.
תאריך לידה של הילד סכום שיופקד ע"י ביטוח לאומי עד גיל 18 סה"כ הסכום שיופקד כולל תוספת 50 ש"ח ע"י ההורים הערות
כל ילד שיוולד אחרי 01.01.2017 11,350 ש"ח 22,200 ש"ח הכפלת הסכום על ידי ההורים רלוונטית לכל התקופה
01.05.2015 11,350 ש"ח 21,200 ש"ח הכפלת הסכום על ידי ההורים רלוונטית רק אחרי 01.01.2017
01.01.2008 6,950 ש"ח 12,400 ש"ח
01.05.2001 2,750 ש"ח 4,000 ש"ח

שאלות ותשובות

  • תכנית "חיסכון לכל ילד" מעניקה להורים מרחב גדול למדי לבחירת מסלול חיסכון.
  • לפי מה אוכל לבחור את מסלולי החיסכון?
   בחירת מסלול החיסכון קשורה למספר נושאים:מה חשוב לי יותר?
   ביטחון בחיסכון – לא מוכן להפסיד, מסתדר עם כך שאחרים הרוויחו יותר; או
   רצון להפיק רווח מקסימלי – אני מוכן לקחת סיכונים כדי להרוויח הרבה, ואפילו אם זה יתבטא באבדן חלק מהסכום הבסיסי שהופקד.
   מהו גיל הילד שאני חוסך עבורו?
   האם אני מעריך שבעתיד אקרא את הדו"חות של החיסכון ויהיה לי כוח לשנות את מסלול החיסכון?
   מי שיקרא ויעמיק בערך שיקולים בבחירת מסלול חיסכון בתכנית "חיסכון לכל ילד" יוכל לקבל מידע שיעזור לו לבחור את מה שמתאים לו.
  • האם אוכל בעתיד לשנות את מסלול החיסכון?
   חוסכים במסלול קופות הגמל יכולים לשנות את מסלול החיסכון ואת קופת הגמל בכל עת, אך לא יכולים לעבור למסלול הבנקאי.
   חוסכים במסלול הבנקאי יכולים לבצע שינוי במסלול החיסכון רק באותו בנק ורק אם בחרו במסלול המאפשר שינוי (תחנת יציאה) כל 55 שנים. לא ניתן להעביר את החיסכון לבנק אחר.

   אז איך מממשים את הזכות?

 •  המוסד לביטוח לאומי יעביר באופן אוטומטי מדי חודש 50 ש"ח לחשבון חיסכון בבנק או לקופת גמל (בהתאם לבחירת ההורים).
 • למי שהיו זכאים לקצבת ילדים בתקופה שבין מאי 2015 לדצמבר 2016, יועברו גם סכומים רטרואקטיביים עבור תקופה זו (מי שקיבל קצבת ילדים במשך כל 20 החודשים הללו, יהיה זכאי לקבל סכום רטרואקטיבי בסך 1,000 ש"ח – 50 ש"ח כפול 200).
 • הסכום הרטרואקטיבי יופקד לתכנית החיסכון במספר תשלומים, כאשר בשנת 2017 יופקדו שני תשלומים:
  • בינואר 2017 יופקדו 100 ש"ח לזכאים.
  • בפברואר 2017 יופקדו 400 ש"ח לזכאים.
  • בהמשך יפורסמו מועדי התשלומים של יתרת הסכומים הרטרואקטיביים.
 • לילדים שהגיעו לגיל 18 במהלך התקופה שבין מאי 2015 לדצמבר 2016 (כולל) תיפתח ב-2017 תכנית חיסכון שאליה יופקדו הכספים (גם אם מדובר בזכאות של חודש אחד) אליה יופקדו הכספים עבור החודשים שבהם היה הילד מתחת לגיל 18 במהלך התקופה, ובנוסף יופקד לתוכה מענק המשיכה הראשון של גיל 188.
 איך בוחרים אפיק החיסכון?
 • ההורים יוכלו לבחור את אפיק החיסכון של הכספים המופקדים מבין כמה אפשרויות.
 • במהלך נובמבר 2016, המוסד לביטוח לאומי שלח להורים הודעה על קופות הגמל והבנקים שנבחרו לנהל את החיסכון ועל ערוצי השירות שבאמצעותם ההורים יוכלו לבחור את הגוף החוסך ואת המסלול שבו הם רוצים לנהל את החיסכון.
 • על ההורים להודיע על בחירתם לכל המאוחר עד סוף חודש מאי 2017. ההורה שיודיע על כך הוא ההורה המקבל את קצבת הילדים עבור הילד.
 • בחירת אפיק החיסכון תיעשה במספר אופנים:
  • רישום מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • רישום באמצעות טופס למילוי ידני מאתר המוסד לביטוח לאומי
   • לצורך ההדפסה נדרשים מס' ת"ז של אחד ההורים ותאריך ההנפקה שלה.
   • אחרי שההורים ידפיסו את הטופס, עליהם למלא את הפרטים ולחתום.
   • רצוי מאוד להשאיר פרטי דוא"ל וטלפון נייד לצורך קבלת הודעות.
   • את הטופס ניתן לשלוח בפקס למספר שמוצג בתחתית הטופס או במכתב לכתובת שמצוינת שם.
 • מי שאין לו אינטרנט יכול לפנות למוקד טלפוני ארצי 2637* או 02-5393700.
 • במקרה שההורים לא יבחרו באפיק חיסכון עד סוף מאי 2017, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל שתיבחר אקראית מבין הקופות שזכו במכרז במסלול סיכון מועט, או בחשבון בנקבמסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא תחנות יציאה. ראו פירוט בהמשך.
 הגדלת החיסכון ע"י תוספת 50 ש"ח ע"י המשפחה
 • להורים ישנה אופציה להוסיף עוד 50 ש"ח לחודש שירדו מקצבת הילדים.
 • לא ניתן להפעיל את האופציה במקרה שלהורה מקוזזת קצבת ילדים בשל חוב לביטוח הלאומי.
 • בכל זמן ניתן להוסיף או לבטל את התוספת של 50 ש"ח כחלק מהרישום באתר המוסד לביטוח לאומי.
 ממתי נהנים החיסכון?
 • ניתן למשוך את הכספים שהצטברו החל מגיל 18 לאחר שינוכה מהרווחים מס רווחי הון.
  • לילד שמלאו 18 שנה תהיה אפשרות לבחור את מועדי התחנות שבהן הוא יוכל למשוך את הכספים לאחר גיל 18 (חודש, שנה, שנתיים, 3 שנים).
  • משיכת כספים לפני גיל 21 מחייבת את הסכמת ההורים למשיכת הכספים.
  • משיכה מגיל 21 ואילך אינה מחייבת את הסכמת ההורים (והיא מזכה את הילד במענק משיכה נוסף מהמוסד לביטוח לאומי כפי שיוסבר להלן).
  • במקרים חריגים של מצב רפואי קשה או מוות של הילד, ניתן למשוך את הכספים לפני גיל 18 שלא נדע ח"ו.
  • למשקיעים בקופות גמל בלבד – השארת הכספים בחיסכון עד גיל פרישה מעבודה ומשיכתם בצורת קצבה חודשית במקום משיכת מלוא הסכום בבת אחת, יזכו את החוסך בפטור ממס רווחי הון על כל הרווחים שנצברו בחיסכון.
 • ניתן למשוך את הכספים גם אחרי גיל 21, אולם החל מגיל זה ינוכו דמי הניהול מתוך כספי החיסכון. במסלול קופות גמל ניתן להשאיר את הכספי בחיסכון עד גיל פרישה מעבודהוליהנות מפטור ממס על כל הרווחים אם הכספים יימשכו בצורת קצבה חודשית במקום משיכה חד פעמית של מלוא הסכום שהצטבר בתכנית.

פוסטים אחרונים

דלעת ערמונים במילוי קציצת עדשים ופטריות | מירב מלכה.

לפני יום 1

|

0

הזדמנויות לחגוג? בואו ניצור אותן

לפני יום 1

|

0

אשכולית אדומה עם כל המעלות והתוספות

לפני 2 ימים

|

0

הבת שלי היא הכי מושלמת - הרכיבים מדברים בעד עצמם

לפני 2 ימים

|

0

איך יוצאים? בשמחה! | סיון רהב-מאיר

לפני 2 ימים

|

0

חלת שום עסיסית | מירב מלכה

לפני 2 ימים

|

0

לא נותנים הזדמנות: חרם בעולם הילדים

לפני 3 ימים

|

1

סביח בפיתות פרנה ללא התפחה | מירב מלכה

לפני 3 ימים

|

0

תיווך נדל"ן- חלק ה' מהם דמי תיווך בשכירות/ עו''ד אסתי וייסלר

לפני 3 ימים

|

0

הגדרות זה לא להיות

לפני 4 ימים

|

3

תהליכים | אפרת ברזל

לפני 5 ימים

|

0

חודש של בשורות טובות

לפני 5 ימים

|

0

מפנקת במיוחד: עוגת שכבות קפה | חיה קסטיאל

לפני 6 ימים

|

10

תפתיעי אותם בשבת: קציצות דגים ברוטב אדום עשיר

לפני 6 ימים

|

0

חשיפה בלעדית: השיטה שמכשירה נשים בעולמה של הלכה

לפני 6 ימים

|

0

זעקת האישה העובדת: חוסר במעונות במגזר החרדי - מי לוקח את האחריות?!

לפני 6 ימים

|

4

מסיבת ההודיה הגיעה | סיון רהב-מאיר

לפני 6 ימים

|

0

התבלין שכדאי לך להכניס לתפריט בכל הזדמנות: קינמון

לפני 7 ימים

|

0

מתוקה, חמה ומפנקת: דייסת פתיתים לערב גשום

לפני שבוע 1

|

0

משימה הורית: חיבוק אחד ביום, להתפתחות בכל התחומים

לפני שבוע 1

|

1

עוד כתבות שעשויות לעניין אותך

שיחה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *