קטגוריה: בזוית חדה

אמא רחל שלי/ פייגי וולקן

אמא רחל שלי❤ למה כשמגיעה אליך, הלב נפתח, והדמעות יורדות שוטפות לי את הנשמה למה איתך אפשר לדבר על הכל, המילים מאליהן נשפכות, ומתרוקנת עגלה

אמא רחל שלי/ פייגי וולקן

אמא רחל שלי❤ למה כשמגיעה אליך, הלב נפתח, והדמעות יורדות שוטפות לי את הנשמה למה איתך אפשר לדבר על הכל, המילים מאליהן נשפכות, ומתרוקנת עגלה

חדש באתר