קטגוריה: במעגל השנה

בלי חלונות ראווה / מרים אפללו

"כי יצפנני בסוכו" (תהילים)  סבתא שלי עברה את שנות השואה אבל לא היתה בהם. היא היתה ילדה קטנה כשהיא נשלחה אל בית הדודים ברחוב הסמוך.

המלך בשדה/ מירה דביר

המלך בשדה ואני טובעת בכביסות מחפשת כפית בין ערמה של כוסות. המלך הגיע ואני בחנות בגדים מתארגנת לחגים עם כל הילדים. המלך  פה ואני מתנשפת

פתאום יבוא / דיבורים ששמענו

לזרוק את המפתחות לשמיים "תנו רבנן, משחרב הבית בראשונה נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידן ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו: 'ריבונו של

בלי חלונות ראווה / מרים אפללו

"כי יצפנני בסוכו" (תהילים)  סבתא שלי עברה את שנות השואה אבל לא היתה בהם. היא היתה ילדה קטנה כשהיא נשלחה אל בית הדודים ברחוב הסמוך.

המלך בשדה/ מירה דביר

המלך בשדה ואני טובעת בכביסות מחפשת כפית בין ערמה של כוסות. המלך הגיע ואני בחנות בגדים מתארגנת לחגים עם כל הילדים. המלך  פה ואני מתנשפת

פתאום יבוא / דיבורים ששמענו

לזרוק את המפתחות לשמיים "תנו רבנן, משחרב הבית בראשונה נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידן ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו: 'ריבונו של

חדש באתר