במעגל השנה

מאבק לא שקול

"וזה בחינת חנוכה, כי בחנוכה צריכים לעמוד כנגד רשעים הרוצים למנוע ולבטל מעבודת השם, כי מה שנעשה הוא שייעשה, היינו, כמו שאז בזמן הנס של

כסלו/ יהודית

הלב הזה, שקירותיו חשופים ללא כל כיס ומי יכילנו?! מיהו אתו לב? מהי ליבתו שמשתנה בקרים ולילות.. שנדמה הוא כאבן – פעמים שכבד, קשה ושחוק

יסוד המים – היסוד של חודש חשון

בספר היצירה המיוחס לאברהם אבינו כתוב: "המליך אות נ' בריח וקשר לו כתר וצרפן זה בזה, וצר בהם עקרב בעולם ומרחשון בשנה ודקין (מעיים) בנפש

מאבק לא שקול

"וזה בחינת חנוכה, כי בחנוכה צריכים לעמוד כנגד רשעים הרוצים למנוע ולבטל מעבודת השם, כי מה שנעשה הוא שייעשה, היינו, כמו שאז בזמן הנס של

כסלו/ יהודית

הלב הזה, שקירותיו חשופים ללא כל כיס ומי יכילנו?! מיהו אתו לב? מהי ליבתו שמשתנה בקרים ולילות.. שנדמה הוא כאבן – פעמים שכבד, קשה ושחוק

יסוד המים – היסוד של חודש חשון

בספר היצירה המיוחס לאברהם אבינו כתוב: "המליך אות נ' בריח וקשר לו כתר וצרפן זה בזה, וצר בהם עקרב בעולם ומרחשון בשנה ודקין (מעיים) בנפש

חדש באתר