כללי

אבא תן לי את הכח

תן לי את הכח שאצליח לסלוח, בעיקר לעצמי. תן לי את הכח שאבין שלפני מעשה בידי ואחרי מעשה בידיך. תן לי את הכח להישאר תמיד

אבא תן לי את הכח

תן לי את הכח שאצליח לסלוח, בעיקר לעצמי. תן לי את הכח שאבין שלפני מעשה בידי ואחרי מעשה בידיך. תן לי את הכח להישאר תמיד

חדש באתר