לבריאות

למה דולות לוקחות כל כך יקר?

באמת בכית שם בחוץ? זה היה כשהייתי עם חני בלידה. ההתקדמות בתחילה היתה יפה עד שפתאום משהו נתקע, והחלו דיבורים על ניתוח… אחרי התדיינויות החליטו

למה דולות לוקחות כל כך יקר?

באמת בכית שם בחוץ? זה היה כשהייתי עם חני בלידה. ההתקדמות בתחילה היתה יפה עד שפתאום משהו נתקע, והחלו דיבורים על ניתוח… אחרי התדיינויות החליטו

חדש באתר