י״ג באדר ב׳ ה׳תשפ״ב

לקט הערות וסגולות לפורים

תענית אסתר יש כוח עצום ביום הזה לפעול דברים נשגבים על ידי תפילה ואפשר להעביר ולסלק את רוח הטומאה והניסיונות שהיצר הרע מכשיל את האדם

לקט הערות וסגולות לפורים

תענית אסתר יש כוח עצום ביום הזה לפעול דברים נשגבים על ידי תפילה ואפשר להעביר ולסלק את רוח הטומאה והניסיונות שהיצר הרע מכשיל את האדם

חדש באתר