משפטים – עו"ד

מה מקנה זכות היוצרים?

לפוסטים קודמים בנושא מה מקנה זכות היוצרים? זכות היוצרים מקנה אוסף של זכויות המנויות בסעיף  11 לחוק זכויות יוצרים . וכך קובע סעיף 11: "זכות יוצרים

למי שייכות הזכויות: ליוצר או לבוס?

בפוסטים הקודמים עסקנו בסוגי היצירות המוגנות ובתנאים הנדרשים להגנה. הפעם נמשיך ונעמיק בנושא. מי הוא בעל הזכויות? באופן כללי מקובל לראות ביוצר כבעל הזכויות ביצירה

מתי כן מותר להשתמש ביצירות של אחרים?

הפעם נעסוק בהמשך של הזכויות הקיימות לבעל זכות היוצרים בפעמים הקודמות ראינו שלבעל הזכות נתונה הבלעדיות לפרסם, להעתיק ולהפיץ את היצירה. מדובר בדוגמאות מתוך סל

מה מקנה זכות היוצרים?

לפוסטים קודמים בנושא מה מקנה זכות היוצרים? זכות היוצרים מקנה אוסף של זכויות המנויות בסעיף  11 לחוק זכויות יוצרים . וכך קובע סעיף 11: "זכות יוצרים

למי שייכות הזכויות: ליוצר או לבוס?

בפוסטים הקודמים עסקנו בסוגי היצירות המוגנות ובתנאים הנדרשים להגנה. הפעם נמשיך ונעמיק בנושא. מי הוא בעל הזכויות? באופן כללי מקובל לראות ביוצר כבעל הזכויות ביצירה

מתי כן מותר להשתמש ביצירות של אחרים?

הפעם נעסוק בהמשך של הזכויות הקיימות לבעל זכות היוצרים בפעמים הקודמות ראינו שלבעל הזכות נתונה הבלעדיות לפרסם, להעתיק ולהפיץ את היצירה. מדובר בדוגמאות מתוך סל

חדש באתר