פרשת השבוע

פרשת תרומה: עיקר החכמה- ההתלמדות

בס"ד עיקר החכמה- ההתלמדות- זכרון מאיר  "ועשית שנים כרובים זהב מקשה תעשה אותם משני קצוות בכפורת וכו' והיו הכרובים פורש כנפיים למעלה וגו' ופניהם איש

פרשת בא – מי הם אנשי הפסגה?

קדש עצמך מעבר למה שנתקדשת דרכי מוסר "קדש לי כל בכור"(שמות י"ג ב') "ועברתי בארץ מצריים בלילה הזה והכיתי כל בכור", ובשביל זה אמרה התורה

פרשת תרומה: עיקר החכמה- ההתלמדות

בס"ד עיקר החכמה- ההתלמדות- זכרון מאיר  "ועשית שנים כרובים זהב מקשה תעשה אותם משני קצוות בכפורת וכו' והיו הכרובים פורש כנפיים למעלה וגו' ופניהם איש

פרשת בא – מי הם אנשי הפסגה?

קדש עצמך מעבר למה שנתקדשת דרכי מוסר "קדש לי כל בכור"(שמות י"ג ב') "ועברתי בארץ מצריים בלילה הזה והכיתי כל בכור", ובשביל זה אמרה התורה

חדש באתר